Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Sau buổi tư vấn, thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã chia sẻ một cách rất chân thành và thầy đã sử dụng dịch vụ tư vấn với lý do thầy tin tưởng “Phantichvantay.com.vn” . Bài trắc nghiệm giúp thầy nhận thức được mặt còn thiếu của bản thân để tìm phương án hoàn thiện bản thân, bên cạnh thầy cũng học được những gợi ý quý giá về loại hình nghề nghiệp mà thầy có thể phát triển tốt hơn. Thầy đánh giá cao kiến thức, hiểu biết sau rộng của phantichvantay.com.vn

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vào lúc: January 19th, 2015 bởi admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *