Chủng vân tay

Chủng vân tay
Mỗi cá nhân là duy nhất, đặc biệt và xuất sắc trong những lĩnh vực khác nhau. Việc phát hiện tiềm năng và đam mê riêng của bản thân quan trọng như một tấm bản đồ, giúp bạn phát huy được các năng lực và tạo nên sự khác biệt cho chính bản thân mình. Hãy khám phá 5% tính cách của bạn thông qua đặc tính cơ bản của dấu vân tay. Có 3 chủng vân tay phổ biến. Dưới đây là một số chủng vân tay phổ biến: Chủng vân tay Whorl : Gồm có 9 vân tay. Whorl được ví như biểu tượng tinh thần mạnh mẽ như Đại Bàng - Tinh thần chiến đấu của bạn cao. - Khi mà bạn đã xác định được mục tiêu, bạn hăng say tiế...
Xem thêm