Nguồn gốc về sinh trắc dấu vân tay

Nguồn gốc sinh trắc vấn tay
Chắc hẳn nhiều bạn còn thắc mắc không biết nguồn gốc về sinh trắc dấu vân tay (Dermatoglyphics) từ khi nào và từ đâu Nguồn gốc về sinh trắc dấu vân tay có từ khoảng nửa thế kỷ trước và trải qua nhiều cuộc nghiên cứu khảo sát của các nhà khoa học trên thế giới. Năm 1684: Tiến sĩ Nehemiah Grew (1641-1712) giới thiệu Finger Prints tới hội hoàng gia Năm 1685:Tiến sĩ Bidloo công bố tấm bản đồ giải phẫu, mỗ tả các chỉ số của con người có liên quan đến thái độ sống Năm 1686: Tiến sĩ Marcello Malphigi (1628-1694) đưa ra luận thuyết về các loại vân tay: vòm, xoắn, móc trong dấu vân tay Năm 1788:...
Xem thêm

Sinh trắc học vân tay

Sinh trắc học vân tay
Sinh trắc học vân tay và khám phá tài năng vốn có trong mỗi người. Ai trong chúng ta đều từng tự hỏi rằng: “Tài năng của mình là gì?”. Số ít người có khả năng tự sớm phát hiện ra tiềm năng của bản thân, từ đó họ vun đắp và khai thác thành công, còn lại đa số có khi phải bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm và khai thác tiềm năng của mình. Chúng tôi luôn tin rằng trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có tiềm năng riêng, điều quan trọng là thời gian phát hiện và vun đắp cho những tiềm năng đó là khi nào và mất khoãng thời gian bao lâu. Sinh trắc học dấu vân tay – Dermatoglyphics là phương pháp khoa học phâ...
Xem thêm