Sinh trắc vân tay là gì và có ý nghĩa thế nào?

Sinh trắc vân tay
Sinh trắc vân tay tìm kiếm tiềm năng não bộ, điểm mạnh và các chỉ số thông minh để định hướng tương lai sau này Dịch vụ sinh trắc vân tay giúp cho các vị phụ huynh thấu hiểu con cái mình một cách sâu sắc từ tính cách, tiềm năng não bộ, điểm mạnh điểm yếu, khả năng vượt trội và định hướng nghề nghiệp phù hợp với với thiên hướng bẩm sinh và tính cách của trẻ để từ đó biết cách định hướng tốt nhất cho con, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc vào những môn học không cần thiết. Để thực hiện sinh trắc vân tay, phụ huynh sẽ trực tiếp đưa con đến trung tâm này để quét 10 dấu vân tay bằng phần mềm...
Xem thêm